Sastanak u CCAA, Zagreb 13.05.2022.

16.05.2022. | hamdija mešić

Članovi Aero kluba "Željava"  su u petak 13.05.2022.godine u Zagrebu,u prostorijama CCAA,  imali sastanak sa direktorom Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo CCAA, gospodinom Marinom Puhom i njegovim pomoćnicima. Tema sastanka je bila uspostava koordinacije sa susjednom nadležnom agencijom,a što nalaže Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja letjelišta BHDCA, a sve u svrhu registracije budućeg letjelišta Željava. Imali smo srdačan prijem, i zvaničnici CCAA su izrazili spremnost za rješavanje svih naših zahtjeva. Ono što je najvažnije, na ovom sastanku je riješeno vječno pitanje, a to je "Da li Željava može biti letjelište zbog blizine sa granicom R Hrvatske i da li će nam to oni dozvoliti????". Dobili smo jasan i precizan odgovor,- što se tiče CCAA , nećemo imati nikakvih problema prilikom registracije letjelišta.  

Sastanak u CCAA, Zagreb 13.05.2022.