Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković na Željavi

12.09.2023. | hamdija mešić

Aero klub Željavu, kao i bivši vojni aerodrom Željava Bihać, je posjetila visoka delegacija na čelu sa ministrom vanjskih poslova BiH, gosp. Elmedinom Konakovićem. Također su prisutni bili i Kemal Ademović, zamjenik predsjedavajućeć PS BiH, Kemal Hrnjić, ministar poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva FBiH te Halil Bajramović, poslanik u Parlamentu FBiH. Uvaženi gosti su su se upoznali sa aktivnostima i projektom uspostave sportskog letjelišta na području bivše vojne baze te su izrazili spremnost za pomoć u realizaciji sanacije poletno sletnih staza.

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković na Željavi