AK Željava , Općina Plitvička jezera i Grad Bihać

22.09.2023. | hamdija mešić

U gradskoj upravi grada Bihaća održan je sastanak sa gradonačelnikom grada Bihaća i načelnikom općine Plitvička jezera. Razgovaralo se o perspektivama i mogućnostima  saradnje na bivšem vojnom aerodromu Željava a koji se nalazi na teritorijama dvaju država. Dogovoreno je da se u narednom periodu pokrenu aktivnosti koje bi dovele do veće povezanosti i suradnje u cilju razvijanja turističkih potencijala, kako BiH tako i Hrvatske na tom dijelu teritorije.

AK Željava , Općina Plitvička jezera i Grad Bihać